Alt arbejde udføres i henhold til A4-krav og dansk stat og kvalitet.

 • Alle former for anlægs- og entreprenørsarbejde
  – Såvel over som under jorden. Etablering, reetablering samt vedligeholdelse af alle grå og grønne områder. Intet er for stort eller småt til os.
 • Alle former for Belægning
  Bundopbygning i henhold til krav om dansk standart. Nyanlæg af indkørsler, terrasser, stisystemer mm. Samt reetablering af alle eksisterende belægninger.
 • Alle former for brolægning
  Betch, granit, natursten. Belægning i alle materialer og mønstre. Støtte og støjmure, trapper, kantsten og højbede.
 • Kloak, dræn og brønde mm.
  Omfangsdræn, isolering og fugtsikring af kældervægge. Establering af diverse faskiner, brønde mm. Aquadræn for afvanding af diverse belægninger.
 • Støttemure
  Alle former for støtte, støj og havemure, højbede, niveauforskelle mm.
 • Grønne områder:
  Etablering, reetablering samt vedligeholdelse af haver, bede og grønne områder. Alle former for rullegræs og kunstgræs. Levende hegn (hæk), træfældning og rodfræsning, hegnopsætning, vedligeholdelse/beskæring, hækkeklipning og græsslåning.
 • Rådgivning og inspiration